land and house

LH Living Tips
: สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

พบนานาสาระน่ารู้เรื่องบ้าน และแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัย รวมถึง Tips เรื่องความเป็นอยู่ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

 • เลือกฝักบัวและก๊อกน้ำแบบไหน ให้สบายกระเป๋า

  เลือกฝักบัวและก๊อกน้ำแบบไหน ให้สบายกระเป๋า

 • สงบสบายกับการแต่งห้องนอนด้วยลายคลื่นน้ำ

  สงบสบายกับการแต่งห้องนอนด้วยลายคลื่นน้ำ

 • ยืดอายุพื้นกระเบื้องอย่างไร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ด้วย

  ยืดอายุพื้นกระเบื้องอย่างไร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ด้วย

 • แค่เพิ่มต้นไม้นิดหน่อย ก็เปลี่ยนสวนเป็นมุมส่วนตัวได้แบบชิลล์ๆ

  แค่เพิ่มต้นไม้นิดหน่อย ก็เปลี่ยนสวนเป็นมุมส่วนตัวได้แบบชิลล์ๆ

 • ตัดแต่งกิ่ง กิจกรรมรับฤดูร้อน

  ตัดแต่งกิ่ง กิจกรรมรับฤดูร้อน

 • พื้นที่ส่วนกลาง ต้องพร้อมใช้งานเสมอ

  พื้นที่ส่วนกลาง ต้องพร้อมใช้งานเสมอ

 • Modern Skyhall ใครว่าบ้านหรูจะอนุรักษ์พลังงานไม่ได้

  Modern Skyhall ใครว่าบ้านหรูจะอนุรักษ์พลังงานไม่ได้

 • เปลี่ยนร้อนให้ร่มรื่นทั้งโครงการ ล้อมรั้วบ้านด้วยต้นไม้

  เปลี่ยนร้อนให้ร่มรื่นทั้งโครงการ ล้อมรั้วบ้านด้วยต้นไม้

 • แชร์เทคนิคจัดสวนแบบกันโคลนสาดรับหน้าฝน

  แชร์เทคนิคจัดสวนแบบกันโคลนสาดรับหน้าฝน

 • ต้นไม้ในสวนส่วนกลาง ต้องไม่ได้มีดีแค่สวย

  ต้นไม้ในสวนส่วนกลาง ต้องไม่ได้มีดีแค่สวย

Loading...